21.5 C
Warszawa
sobota, 15 czerwca, 2024

Razem bezpieczniej

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program przewiduje dofinansowanie projektów w ramach dwóch celów szczegółowych:
1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
2. Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
12.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 100.000 zł.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty).
2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie bezpieczeństwa.
3. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie bezpieczeństwa, tj.:
– instytucje kościelne,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne,
– kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Realizacja projektów w ramach dwóch celów szczegółowych:
Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Przykładowe działania:
1. Budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich.
2. Doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne.
3. Budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych.
Cel szczegółowy nr 2: Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.
Cel będzie realizowany za pomocą działań z zakresu wsparcia inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, takich jak np. działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.
Informacje dodatkowe:  
Koordynatorem „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Cel główny: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.
Wnioski należy składać do właściwych miejscowo urzędów wojewódzkich (UW).
W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w UW spośród nadesłanych projektów w każdym województwie zostanie wybranych 12 najwyżej ocenionych.
Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
Termin składania wniosków: 
– każdy UW wyznacza własny termin składania wniosków,
– złożone wnioski muszą być przekazane przez UW do MSWiA do 22 marca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie MSWiA
Kontakt:
właściwy miejscowo urząd wojewódzki

Temat: GRANTY NA PODNOSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 12.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Nie
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze