8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Celem realizowanych projektów jest ulepszanie instrumentów polityki (np. programów, strategii, aktów prawa miejscowego itp.). Wszystkie projekty są realizowane w formule wielostronnego partnerstwa międzynarodowego.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
REFUNDACJA
Budżet programu:
384.482.670 euro
Wysokość wsparcia:
– 80%: podmioty publiczne,
– 70%: podmioty prywatne.
Wkład własny:
– 20%: podmioty publiczne,
– 30%: podmioty prywatne.
Istnieje możliwość uzyskania środków na wniesienie wkładu własnego przez polskich partnerów. Partnerzy projektów mogą uzyskać środki w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Władze centralne (w tym państwowe jednostki budżetowe).
2. Władze samorządowe szczebla regionalnego i lokalnego (w tym samorządowe jednostki budżetowe).
3. Podmioty prawa publicznego (np. publiczne uczelnie, instytuty, agencje itp.).
4. Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. izby, fundacje, uczelnie prywatne itp.).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Celem realizowanych projektów jest ulepszanie instrumentów polityki (np. programów, strategii, aktów prawa miejscowego itp.). Wszystkie projekty są realizowane w formule wielostronnego partnerstwa międzynarodowego.
Przykłady oczekiwanych rezultatów:
– opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania z innych środków;
– wprowadzenie w regionie nowatorskiego rozwiązania w oparciu o rezultaty akcji pilotażowej (np. utworzenie innowacyjnej oferty edukacyjno-turystycznej w parkach krajobrazowych, stymulowanie popytu na usługi sektora kreatywnego poprzez system voucherów dla MŚP z innych regionów, wzmacnianie sektora przedsiębiorczości społecznej poprzez szkolenia na temat crowdfundingu);
– wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania instrumentem polityki (np. nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów);
– wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu).
Zakres tematyczny programu:
1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa.
2. Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna Europa.
3. Lepiej połączona Europa.
4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu.
5. Europa bliższa obywatelom. oraz cel specyficzny Interreg – Lepsze zarządzanie współpracą.
Realizowane projekty mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.
Informacje dodatkowe:  
Rolę Instytucji Zarządzającej pełni francuski region Hauts-de-France.
Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.
Program wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego.
Zasięg geograficzny: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegia, Szwajcaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Ukraina.
Program oferuje również bezpłatne wsparcie ekspertów tematycznych – w ramach usług świadczonych przez Platformę learningową Interreg Europa. Eksperci opracowują publikacje, organizują warsztaty i webinaria, współorganizują wzajemne oceny (ang. peer reviews), świadczą pomoc doradczą, prowadzą bazę dobrych praktyk itp.
Termin składania wniosków: 
20 marca – 7 czerwca 2024, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Strona programu
Informacja o naborze wniosków na stronie programu
Informacja o programie na stronie ewt.gov.pl
Kontakt:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
T: 22 273 81 76

Temat: GRANTY NA WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ W CELU ULEPSZANIA INSTRUMENTÓW POLITYKI
Wysokość wsparcia: - 80%: podmioty publiczne, - 70%: podmioty prywatne.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • refundacja
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • Gmina
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Instytut badawczy
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze