32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w 2024 roku realizacji zadań w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci. Kwota do rozdysponowania w naborze wynosi 75 mln zł. Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).

Program obejmuje realizację dwóch zadań:

Zadanie nr 1

„Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” – kwota do rozdysponowania wynosi 5 mln zł. Nabór polega na wyłonieniu podmiotu, który zorganizuje ogólnopolski system współzawodnictwa szkół, prowadzony w różnych sportach, realizowany w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zadanie nr 2

„Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski” – kwota do rozdysponowania 70 mln zł. Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych przedsięwzięć ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Adresowane jest do ww. podmiotów, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne, mogą stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

Termin składania wniosków upływa 26 marca 2024 r.

Cele programu

1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
2. Stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej.
3. Stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności.
4. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
5. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
6. Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów.
7. Stworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.
8. Stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych.
9. Stworzenie warunków do identyfikacji talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o naborze wniosków można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI