7.9 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Trwa nabór wniosków w ramach programu NFOŚiGW „Przemysł energochłonny – OZE”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przemysł energochłonny – OZE”.

Program jest dedykowany przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców posiadającym tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie można uzyskać na realizację inwestycji dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wsparcie dotyczy wyłącznie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Do dofinansowania nie kwalifikują się instalacje wytwarzające ciepło bądź energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Kolejnym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.

W ramach Programu przewidziano dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii do 30 % wypłaconej kwoty pożyczki.

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki można składać w trybie ciągłym do 30 kwietnia 2023 r. lub wcześniejszego wyczerpania alokacji środków.

Program jest finansowany ze Funduszu Modernizacyjnego.

Fundusz Modernizacyjny to nowy instrument Unii Europejskiej przeznaczony dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie NFOŚiGW.

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI