26.4 C
Warszawa
piątek, 24 maja, 2024

Pokonać bezdomność. 5,5 miliona złotych na wsparcie dla osób bezdomnych w 2023 roku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zatwierdziła nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Budżet programu na rok 2023 wynosi 5,5 mln. zł.

Celem programu jest przede wszystkim wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

Program ma także inspirować do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób

Program składa się z 4 części, tzw. modułów:

Moduł I – Profilaktyka.
Celem Modułu I jest zapobieganie bezdomności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.

Moduł II – Wsparcie osób bezdomnych.
Celem Modułu II jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Moduł III: Infrastruktura.
Moduł ten ma na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu do obowiązujących standardów prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności.

Moduł IV – Innowacyjność.
W przypadku Modułu IV celem jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

„Program Pokonać bezdomność obejmuje wiele obszarów, dzięki czemu możemy wspierać finansowo działania na różnych polach. Nasz cel jest wspólny – walka z kryzysem bezdomności oraz pomoc tym, którzy się z nim mierzą” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne), prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Pełna treść Programu jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI