EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT, ZDROWIE

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

dotacje na kulturę, sport i ochronę zdrowia
Program ma na celu wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: nie określono.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a zwłaszcza: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące promocji i wspierania:
– kultury jako dziedzictwa narodowego,
– szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
– ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
– sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
– ochrony zdrowia.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Cel: wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.
Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:
– poznawanie historii ojczystej,
– edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
– upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
– realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
– wspieranie działań kulturowo–historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Wnioski można składać raz na kwartał.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ciągu roku kalendarzowego.
Koszty personelu mogą stanowić do 10% wszystkich kosztów projektu.
Termin składania wniosków:
15 marca,
15 czerwca,
15 września,
15 listopada
każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.pgnig.pl/
Kontakt:  
https://fundacja.pgnig.pl/kontakt/

Ważne dotacje na kulturę, sport i ochronę zdrowia
Wysokość wsparcia 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja