EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT, ZDROWIE

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

dotacje na kulturę i sport

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Wysokość wsparcia:100%.
Wkład własny:0%.
Czas trwania projektu:nie określono.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a zwłaszcza: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty dotyczące promocji i wspierania:
– kultury jako dziedzictwa narodowego,
– szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
– ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
– sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
– ochrony zdrowia.
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Cel: wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.
Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:
– poznawanie historii ojczystej,
– edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
– upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
– realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
– wspieranie działań kulturowo–historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Wnioski można składać raz na kwartał.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ciągu roku kalendarzowego.
Koszty personelu mogą stanowić do 10% wszystkich kosztów projektu.
Termin składania wniosków:
15 marca,
15 czerwca,
15 września,
15 listopada
każdego roku realizacji programu
Więcej informacji: 
https://fundacja.pgnig.pl/
Kontakt: 
https://fundacja.pgnig.pl/kontakt/


Ważne dotacje na kulturę i sport
Wysokość wsparcia 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja