32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Zmiany w Funduszu Dostępności

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), wspólnie z instytucjami finansującymi, udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych. Dzięki finansowaniu z Funduszu Dostępności budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Od 1 kwietnia wnioskodawców, którzy chcą skorzystać z pożyczek na likwidację barier architektonicznych, czekają zmiany.
Jakie zmiany wejdą 1 kwietnia?

Pożyczki z Funduszu udzielane są w dwóch modelach: bezpośrednim (przez BGK) oraz pośrednim (BGK z inną instytucją finansującą). Wprowadzane zmiany dotyczą obu modeli i wynikają z zatwierdzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmiany strategii inwestycyjnej.   

Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczki w zależności od przeznaczenia budynku:

  • dla budynków użyteczności publicznej poziom umorzenia będzie wynosić 25%, a dla budynków wielorodzinnych 5% (dotychczas progi wynosiły odpowiednio 30 i 10%);
  • powyższe poziomy umorzenia wzrosną o 15 p.p., jeżeli inwestycja obejmuje budowę nowego dźwigu/windy;
  • w przypadku modelu bezpośredniego w/w zmiana obejmuje wnioski, które pożyczkobiorca złoży po 1 kwietnia 2023 r., a w przypadku modelu pośredniego zmiana ta będzie miała zastosowanie do umów operacyjnych zawartych z pośrednikami na podstawie postępowań przetargowych zakończonych w 2023 r. lub latach późniejszych.

Nowe wnioski pożyczkobiorców muszą uwzględniać „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027„. Dla Umów zawartych przed 2023 r. wiążące są „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020”.

Dzięki programowi zawarto już ponad 200 umów pożyczkowych na kwotę 132 mln zł, a ponad połowa pożyczek została umorzona w wysokości określonej w umowach.

Z pożyczek najczęściej korzystają podmioty sektora mieszkaniowego. Blisko 80% pożyczek trafiło do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zakres finansowanych projektów jest zróżnicowany i obejmuje: budowę nowych wind lub ich wymianę, budowę podjazdów/pochylni, kompleksową przebudowę wejścia do budynku, czy dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki już udzielonym pożyczkom ponad 100 tys. osób rocznie będzie miało ułatwiony dostęp w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące pożyczek z Funduszu Dostępności są dostępne na stronie BGK.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI