20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

Środki NFOŚiGW na wsparcie lokalnych inicjatyw ekologicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udostępni Wojewódzkim Funduszom środki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Cz. 2) Fundusz Ekologii. O dotacje będą mogły starać się instytucje prowadzące publiczne albo niepubliczne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe a także inicjatywy inspirowane przez nauczycieli, dzieci i młodzież.

Dzięki dotacjom zostaną zrealizowane liczne przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych.

Jednym z warunków otrzymania wsparcia na realizację przedsięwzięć jest ich zakres tematyczny, który musi dotyczyć: przeciwdziałania niekorzystnym emisjom do atmosfery, odnawialnych źródeł energii (OZE) i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarowania wodą.

Maksymalna kwota dotacji dla beneficjentów końcowych wyniesie 8 tys. zł.

Środki będą dystrybuowane regionalnie przez WFOŚiGW.

Każdy z nich otrzyma z NFOŚiGW kwotę 1 mln zł na realizację minimum 125 projektów edukacyjnych i pokrycie kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych od 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

Dotacje będą mogły być przekazane m.in. na:
– zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych służących realizacji programu edukacyjnego,
– konkursy, warsztaty, olimpiady,
– happeningi i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną – propagujące zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Szczegółowe informacje na temat Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Cz. 2) Fundusz Ekologii można znaleźć na stronie NFOŚIGW.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI