26 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

Więcej pieniędzy i szerszy krąg wnioskodawców w programie „Mój Prąd”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zwiększeniu budżetu programu „Mój Prąd” o 450 mln. zł, w związku z czym całkowity budżet piątej edycji programu wynosi obecnie 950 mln zł. Ponadto poszerzono krąg wnioskodawców, którzy mogą korzystać ze środków przewidzianych w ramach programu o osoby, które otrzymały dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych z innych źródeł publicznych – np. z programu „Czyste Powietrze” czy programów gminnych. Wspomniani beneficjenci mogą ubiegać się o fundusze z programu „Mój Prąd” na dodatkowe urządzenia, które współpracują z fotowoltaiką. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

„Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i naszych potencjalnych beneficjentów. Budżet „Mojego Prądu” zwiększyliśmy o 450 mln zł, czyli w sumie – w całym programie, który realizowany jest od roku 2019 – przeznaczamy już ponad 3 mld zł na rozwój fotowoltaiki w Polsce” – powiedział Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Poszerzyliśmy też krąg potencjalnych wnioskodawców o tych, którzy dotychczas korzystając z innych dofinansowań na fotowoltaikę, nie mogli już uzyskać wsparcia z NFOŚiGW w ramach „Mojego Prądu”. Teraz mogą wnioskować o dotacje na urządzenia dodatkowe: magazyny energii lub ciepła, pompy ciepła , systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne. Nowy wniosek o dofinansowanie, uwzględniający te zmiany, dostępny będzie od 20 października 2023 r. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW” – dodał Paweł Mirowski.

Aktualny nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd” rozpoczął się w kwietniu bieżącego roku i powinien zakończyć się 22 grudnia 2023 r. lub wcześniej – po wyczerpaniu dostępnej alokacji.

Beneficjentami „Mojego Prądu” są osoby fizyczne, będące stroną umowy kompleksowej /umowy sprzedaży regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Główny warunek ubiegania się o dofinansowanie to przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie się w systemie net-billing.

Wnioskodawcy mogą liczyć na dotacje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona i opłacona od 1 lutego 2020 r.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie obejmuje swoim zakresem tylko mikroinstalację PV będzie to kwota do 6 tys. zł.

Na dodatkowe urządzenia można dostać odpowiednio:
– do 16 tys. zł na magazyn energii,
– do 5 tys. zł na magazyn ciepła,
– do 28,5 tys. zł na urządzenie grzewcze (kwota waha się w zależności od rodzaju pompy ciepła, najwyżej dofinansowywane są te o podwyższonej klasie efektywności energetycznej),
– do 3 tys. zł na systemem zarządzania energią (EMS lub HEMS),
– do 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne.

Maksymalna dotacja w „Moim Prądzie” może wynieść 58 tys. zł (mikroinstalacja PV oraz wszystkie elementy dodatkowe).

Dla tych, którzy zdecydują się na instalację urządzeń dodatkowych, NFOŚiGW przewidział dodatkowy bonus – otrzymają oni na mikroinstalację nie 6 tys. zł a 7 tys. zł.

Szerszy krąg wnioskodawców

Nowością w trwającym naborze wniosków w „Moim Prądzie” jest poszerzenie kręgu odbiorców dofinansowania.

Zmiana dotyczy osób, które otrzymały już dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych, m.in. z programów „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze” lub z programów organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W tym przypadku od 20 października 2023 r. w „Moim Prądzie” otwierają się drzwi do dofinansowania na urządzenia dodatkowe w tej samej wysokości, co dla dotychczasowych wnioskodawców programu, czyli:

– prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 r., czyli w systemie net-metering, ale zmienili system rozliczania na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe), obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. – mogą ubiegać się, poza dotacjami na urządzenia dodatkowe, o środki na mikroinstalację PV (do 3 tys. zł);

– prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia od 1 kwietnia 2022 r. (w okresie obwiązywania nowego systemu rozliczeń, tzw. net-billingu) i nie przysługuje im dofinansowanie do mikroinstalacji PV, mogą teraz starać się o dotacje na urządzenia dodatkowe.

Szczegółowe informacje na temat programu „Mój Prąd” można znaleźć na stronie: https://mojprad.gov.pl


Temat: DOFINANSOWANIE ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ
Wysokość wsparcia: maks. 58.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 950.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • refundacja
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI