7.9 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Kreatywna Europa – wsparcie obiegu literatury europejskiej

Celem naboru wniosków jest zwiększenie dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparcie kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie. Granty można otrzymać na działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
Poziom dofinansowania: maks. 60%.
– Kategoria 1 – projekty indywidualne: maks. 200.000 euro.
– Kategoria 2 – projekty złożone przez konsorcjum: maks. 300.000 euro.
1. Projekty współpracy na małą skalę (projekty przewidujące tłumaczenie od 5 do 10 różnych książek): maks. 100.000 euro.
2. Projekty współpracy na średnią skalę (projekty przewidujące tłumaczenie od 11 do 20 różnych książek): maks. 200.000 euro.
3. Projekty współpracy na większą skalę (projekty przewidujące tłumaczenie co najmniej 21 różnych książek): maks. 300.000 euro.
Wkład własny:
min. 40% (wkład finansowy)
Czas trwania projektu:
maks. 36 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE/TAK
1. Projekty współpracy na mniejszą skalę: min. 3 organizacje z 3 różnych kwalifikujących się krajów.
2. Projekty współpracy na średnią skalę: min. 5 organizacji z 5 różnych kwalifikujących się krajów.
3. Projekty współpracy na większą skalę: min. 10 organizacji z 10 różnych kwalifikujących się krajów.
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty zarejestrowane w państwach Unii Europejskiej lub innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura:
– aktywne w sektorze wydawniczym i książkowym (koordynator),
– posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin składania wniosków (koordynator).
Wniosek może zostać złożony przez 1 podmiot lub konsorcjum składające się z co najmniej 2 podmiotów.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich.
Projekty mają realizować następujące cele:
1. Wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków w celu zwiększenia ich obiegu na większych rynkach w Europie i poza nią.
2. Dotarcie do nowych odbiorców (zwłaszcza młodych ludzi) europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią.
3. Wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora; zachęcenie do współpracy księgarnie i biblioteki.
Dodatkowo powinna być respektowana zasada godziwego wynagrodzenia pisarzy i tłumaczy (zgodnie z raportem „Tłumacze na okładce” przygotowanym przez grupę ekspertów z państw członkowskich UE ds. wielojęzyczności i tłumaczeń).
Wspierane są również projekty mające na celu dostarczanie ukraińskim uchodźcom i przesiedleńcom europejskich lub ukraińskich książek w języku ukraińskim.
W tym zakresie kwalifikowalne są: drukowanie, dystrybucja i promocja europejskich lub ukraińskich dzieł beletrystycznych w języku ukraińskim.
Utwory literackie kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektu:
1. Prace w formacie papierowym lub cyfrowym (e-booki i audiobooki).
2. Wyłącznie fikcja literacka niezależnie od gatunku i formatu literackiego (takie jak powieść, opowiadanie, słuchowisko teatralne lub radiowe, poezja, komiks, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.).
3. Dzieła, które zostały wcześniej opublikowane, napisane przez autorów, którzy są obywatelami lub rezydentami kraju biorącego udział w programie Kreatywna Europa lub mogą być uznanymi za część dziedzictwa literackiego danego kraju.
4. Prace nie mogą być wcześniej przetłumaczone na język docelowy, chyba że nowe tłumaczenie odpowiada jasno określonej potrzebie.
Rodzaje realizowanych projektów:
– Kategoria 1 – projekty indywidualne: realizowane przez indywidualnego wnioskodawcę (np. jedno wydawnictwo).
– Kategoria 2 – projekty złożone przez konsorcjum: realizowane przez konsorcjum złożone z co najmniej 2 kwalifikujących się podmiotów.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza EACEA.
Biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce prowadzi Creative Europe Desk Polska.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparcie kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.
Termin składania wniosków: 
16 kwietnia 2024, do godz. 17:00
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie Creative Europe Desk Polska
Kontakt

Temat: GRANTY NA TŁUMACZENIE, PUBLIKACJĘ, DYSTRYBUCJĘ I PROMOCJĘ UTWORÓW LITERACKICH
Wysokość wsparcia: Poziom dofinansowania: maks. 60%. - Kategoria 1 – projekty indywidualne: maks. 200.000 euro. - Kategoria 2 – projekty złożone przez konsorcjum: maks. 300.000 euro. 1. Projekty współpracy na małą skalę (projekty przewidujące tłumaczenie od 5 do 10 różnych książek): maks. 100.000 euro. 2. Projekty współpracy na średnią skalę (projekty przewidujące tłumaczenie od 11 do 20 różnych książek): maks. 200.000 euro. 3. Projekty współpracy na większą skalę (projekty przewidujące tłumaczenie co najmniej 21 różnych książek): maks. 300.000 euro.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • Duża firma
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze